Produkcja spiral i okręgów

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu spiral oraz okręgów o różnych parametrach i średnicach. Nasz szeroki wachlarz możliwości pozwala nam kształtować spirale o średnicach drutu od fi 1,5 do fi 8 o różnych konfiguracjach i kształtach. Dodatkowo na życzenie klienta możemy wykonywać nacinanie drutu na wykonanych spiralach jak i zgrzewać doczołowo wykonane okręgi.

produkcjaspiral